Regulamin

Niniejszy regulamin dotyczy sklepu online.

Sklep internetowy Autodaw działający pod adresem internetowym , prowadzony jest przez: Autodaw Dawid Skorek z siedzibą w Częstochowie, ul. Krakowska 63 nr NIP 949-186-80-36, nr Regon 240331917, który jest jego wyłącznym właścicielem.

1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

§1

Sklep internetowy Autodaw - Części, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

§2

Zamówienia od Klientów są przyjmowane całodobowo przez strony , oraz za pośrednictwem skrzynki e-mail info@autodaw-czesci.pl. Zamówienia przyjmowane telefonicznie są pod numerem 34 365 62 05 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 19:00 oraz w sobotę w godz 08:00 – 15:00. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zlecenie dotarło do Sklepu.

§3

Przyjęcie do realizacji zamówienia:

a. w przypadku składanego zamówienia po raz pierwszy, płatnego przy odbiorze lub przelewem - rozpoczyna się po tym, jak do Sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia,

b. realizacja każdego kolejnego zamówienia płatnego przy odbiorze lub przelewem rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia

c. w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili autoryzacji karty.

§4

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

§5

W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku stwierdzenia błędnego skatalogowania części, czyli błędnego przypisania danej części do modelu pojazdu Klienta przez producenta części.

§6

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§7

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon który dodawana jest wraz z listem przewozowym do każdej paczki. Dokument zakupu wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ) faktura VAT nie wymaga podpisu. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem info@autodaw-czesci.pl lub telefonicznie pod numerami BOK umieszczonymi na stronach WWW Sklepu.

2. Ceny towarów

§8

Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

§9

Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualne informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronach pomocy pod linkiem http:// (Koszt przesyłki).

3. Czas realizacji zamówienia

§10

Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

§11

Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

§12

W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności ratalnej - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu.

§13

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

4. Formy płatności

§14

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
a. płatność przy odbiorze: należność pobiera kurier,
b. kartą kredytową: należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury - w wyjątkowych sytuacjach, przy
realizacji specjalnych zamówień o długim czasie realizacji karta obciążana jest 24 dnia od złożenia zamówienia,
c. przelewem bankowym na konto sklepu,

§15

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wprowadzone dane przez Klienta podczas dokonywania płatności. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze, Sklep zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami przesyłki, jeśli brak odbioru przesyłki nastąpił z jego winy.

5. Reklamacje

§16

Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. Wszystkie oferowane na stronach sklepu części przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych.

§17

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub za pośrednictwem firmy Autodaw Dawid Skorek.
Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
a. wad fabrycznych,
b. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu’
c. niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.

§18

Klient jest zobowiązany sprawdzić przesyłkę przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, należy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego oraz pozostawienia Państwu jego egzemplarza (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy) oraz o niezwłoczne poinformowanie Działu Obsługi Klienta Autodaw Dawid Skorek w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

§19

Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jakościowej jest potwierdzenie zakupu towaru w firmie Autodaw Dawid Skorek. Identyfikacja Kupującego dokonywana jest na podstawie numeru zamówienia lub faktury.

§20

W przypadku towarów, na które producent udzielił gwarancji, Klient ma do wyboru dwa sposoby reklamowania
niezgodności zakupionego towaru z umową:
- Klient ma możliwość reklamowania towaru u sprzedawcy jakim jest firma Autodaw Dawid Skorek. Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją poprzez e-mail na adres reklamacje.autodaw@gmail.com lub drogą pocztową na adres firmy Autodaw Dawid Skorek, z dopiskiem „Reklamacja”, w Częstochowie.
- Skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje towar bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a firma Autodaw Dawid Skorek jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.

Reklamację należy zgłosić w miejscu zakupu towaru, czyli w naszym sklepie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§21

Pracownicy Działu Reklamacji niezwłocznie kontaktują się z Klientem i informują o procedurze reklamacyjnej.

§22

W przypadku uznania reklamacji jakościowej lub stwierdzenia niezgodności towaru z umową wymiana zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w Sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma Autodaw Dawid Skorek zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych za uznane w procesie reklamacji części samochodowe.

§23

Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Autodaw Dawid Skorek. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

W przypadku wątpliwości Klient winien jest skontaktować się przed podjęciem decyzji o zakupie z naszym Biurem Obsługi Klienta.
Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

§24

Gwarancja i rękojmia obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów zawieszenia (wahacze, sworznie, końcówki, tuleje gumowo-stalowe, osłony itp.).
Roszczenia z tyt. gwarancji, czy rękojmi dotyczą tylko samego towaru (wymiana na wolny od wad lub zwrot równowartości) - nie dotyczą kosztów dodatkowych takich jak transport, montaż, demontaż, badania diagnostyczne etc.

6. Zwroty i wymiany

§25

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Kupujący jest obowiązany do odesłania towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni na adres: Autodaw Dawid Skorek, ul. Krakowska 63, 42-202 Częstochowa.

§26

Zwrot środków pieniężnych nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący.

§27

Jeśli dostarczony towar nie był zgodny z zamówieniem, klient powinien niezwłocznie poinformować Sklep o tym fakcie. Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w Sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma Autodaw Dawid Skorek zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione części.

7. Rejestracja w serwisie, ochrona danych osobowych

§28

Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych Autodaw Dawid Skorek z siedzibą w Częstochowie, ul. Krakowska 63, 42-202 Częstochowa, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.) w zakresie  niezbędnym do realizacji umowy. Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych przez Autodaw Dawid Skorek i przez jej partnerów biznesowych. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Autodaw Dawid Skorek informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w sklepie Autodaw - Części adres poczty elektronicznej.

§29

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisach internetowych, których właścicielem jest Autodaw Dawid Skorek oraz w serwisach należących do jej partnerów biznesowych. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

§30

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§31

Baza danych, której administratorem jest Autodaw Dawid Skorek, zawiera zbiory danych osobowych, które polegają obowiązkowi zgłoszenia do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883. Zbiory danych podlegają osobnym zgłoszeniom ze względu na cel zbierania i przetwarzania danych.

8. Postanowienia końcowe

§32

Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.

§33

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

§34

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.08.2014 r.
Wszelkie zdjęcia części są zdjęciami tylko poglądowymi producentów - mogą odbiegać od faktycznego stanu produktu.

§35

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Autodaw - Części. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.